Sentralstyret 2020 - 2022Sentralstyret er styringsorgan for 4H Norge i samsvar med 4H Norges vedtekter og vedtak fattet av 4H Norge sitt landsmøte. Sentralstyret består av syv medlemmer med stemmerett. Siri Myhre er styreleder. Martin Holmen er nestleder.

Mer detaljert info om sentralstyret sitt mandat og oppgaver finner du i 4H Norge sine vedtekter.