Sentralstyret 2022 - 2024

Sentralstyret er styringsorgan for 4H Norge i samsvar med 4H Norges vedtekter og vedtak fattet av 4H Norge sitt landsmøte. Sentralstyret består av syv medlemmer med stemmerett. Martin Holmen er styreleder.

Mer detaljert info om sentralstyret sitt mandat og oppgaver finner du i 4H Norge sine vedtekter.