Landsmøtedelegater 2020Sammensetningen av 4H Norges landsmøte:

  • Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4H-klubbene og arrangementsmedlemmene. Antallet avhenger av antall klubber i fylket.
  • Lederne i fylkesstyrene eller annen representant herfra.
  • To representanter for Norske 4H-alumner.
  • To representanter for Forum for norske 4H-gårder.
  • To representanter for de ansatte.
  • Landsstyrets medlemmer.
  • 4H Norges æresmedlemmer.
  • Én representant for hver av 4H Norges medlemsorganisasjoner.

Alle landsmøterepresentantene, landsstyret, fylkesårsmøtene og fylkesstyrene har rett til å fremme saker til landsmøtet i 4H.

Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Ekstraordinært landsmøte i 4H Norge holdes når landsstyret eller minst 25 av landsmøterepresentantene fra siste landsmøte forlanger det. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Tidsfrister for innkalling og for utsending av saker er som for ordinært landsmøte.


4H Norge sitt landsmøte 2020 ble holdt på 18. - 20. september på Scandic Osli Airpot Hotel.

Fråsegner frå landsmøte 2020:

  1. 4H er lokalsamfunnet der du bor (PDF, 392KB)
  2. I 4H finner du det selv (PDF, 393KB)