Annen hvert år kårer 4H Norge Årets 4H-gård. Nominasjonene vurderes av en jury. Voll 4H-gård – hele byens 4H-gård - er en verdig vinner av prisen.

Daglig leder Asbjørn Barlaup ble både overrasket og rørt da Irene Pande, fagrådgiver for 4H-gård, dukket opp uanmeldt under lunsjen, og overrakte prisen. Både Asbjørn Barlaup og organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad i 4H Trøndelag, lovet at prispengene skulle skape aktivitet og komme barn og unge på Voll gård til gode. Alle ansatte på gården ble invitert på bløtkake kake og kaffe.

I tillegg til diplom, heder og ære får vinneren tildelt 20 000 kroner. I tillegg får 4H Trøndelag 5 000 kroner.

Årets jury har bestått av fungerende generalsekretær Stine Pernille Kjos, og juryleder fra sentralstyret Andreas Ølvestveit. Fagrådgiver på 4H-gård Irene Pande har vært sekretær for juryen.


Juryen sin begrunnelse for utnevnelsen:


Voll 4H-gård er hele byens 4H-gård. 

Gården har vært besøksgård og formidler av viktig kunnskap om dyr, mat og dyrking til barn, unge og voksne i nesten 35 år.

Selv om gården er vel etablert er den i stadig utvikling med nye prosjekter. På gården finner du de fleste tradisjonelle dyrerasene og det jobbes målrettet for å bevare de særnorske husdyrrasene. Gården er også kompetansesenter for Urban dyrking. Du kan lære om forskjellige grønnsaker og vekster, og være med på kurs for å komme i gang på egen hånd.

4H er godt etablert på gården. Vi har kontor for 4H-ansatte og egen 4H-klubb. 4H-klubben er for barn over 10 år med fokus på sosialt vennskap, læring og mestring. 4H-klubben møters annenhver tirsdag i fjøsstua eller gårdskafeen. Klubben er bl.a med på fjøsstell i tillegg til egne aktiviteter på gården. Det jobbes for å utvikle samarbeidet mellom gård og klubb.

Det er to frivillighetssentraler på gården. Den ene frivillighetssentralen arrangerer ungdomsklubb for 13-16 åringer. På Gulhuset driftes Jekken frivillighetssentral. Det er en frivillighetssentral for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

På Gulhuset arrangeres det også fritidstilbud tilrettelagt for ungdom over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Gårdens kafe er en sosial møteplass for besøkende.

Gården er aktiv på sosiale medier og har egen hjemmeside hvor gårdens tilbud promoteres.  Gården deler også av sin kunnskap og erfaringer med andre gårder i 4H-gårdsnettverket.


Fakta: 


Kriterier for å bli kåret til Årets 4H-gård:  

  • Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år
  • Gården må samarbeide med en eller flere 4H-klubber.
  • Gården må delta i Gøy på Landet og markedsføre 4H aktivt.
  • Gården må være synlig i media minst en gang per år.
  • Gården skal være villig til å dele egne erfaringer med andre gårder.

Kriteriene er fastsatt av styret i 4H-gård Norge.

Ill.fotoIll.foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder Asbjørn Barlaup tok imot 4H-gårds-prisen fra fagrådgiver Irene Pande fra 4H Norge.