4H skal bli større, smartere og mer synlig - og endelig kan vi glede oss over at det igjen er stor og variert 4H-aktivitet over hele landet. – Jeg er klar til å ta fatt de store oppgavene vi står overfor, sammen med resten av organisasjonen, sier Martin Holmen, som nå er innstilt som styreleder. – I 4H er vi opptatt av inkludering og mangfold, organisasjonen er bygget på viktige verdier som samfunnet trenger akkurat nå. Mer enn noen gang ser vi hvor viktig vårt samfunnsengasjement er, for å skape en bedre og tryggere verden, fortsetter han.

Martin Holmen

Fungerende styreleder Martin Holmen

Bærekraftig utvikling

Selv om 4H Norge sitt landsmøte har landets yngste landsmøtedelegater, har de unge en kraftig røst som når langt. - For å sikre en god og trygg framtid, vil vi i større grad sette søkelyset på en bærekraftig utvikling. I 4H gjør vi det ved å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Vi tar vare på naturen, og er med på å skape trygge og inkluderende lokalmiljø. Solidaritet og menneskeverd er verdier vi har med oss hver dag. Framover skal vi bidra med å finne løsninger som gir en god balanse mellom de økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, sier Martin Holmen.

Medlemmene bestemmer i 4H

På landsmøtet løftes viktige og aktuelle saker for organisasjonen, og den videre kursen stakes ut. – Jeg blir smittet av det gode og sterke engasjementet blant våre medlemmer, På landsmøtet er det blant annet fremmet saker som omhandler endring i formålsparagrafen, endring i plakettløpet og nye medlemskategorier. Dette viser at våre medlemmer har klare hoder og varme hjerter som banker hardt for denne flotte og viktige organisasjonen, avslutter Martin Holmen.

Valg

Landsmøtet skal også velge nytt sentralstyre, og valgkomiteen har følgende framlegg til kandidater på valg:
Leder: Martin Holmen (4H Hedmark) ny som leder, gjenvalg i styret
Styremedlem: Jens Håkon Birkeland (4H Hordaland) gjenvalg
Styremedlem: Andrine Fossum (4H Østfold), gjenvalg
Styremedlem: Andreas Ølvestveit (4H Hordaland) gjenvalg
Styremedlem: Sara Eline Malmo Farbo (4H Trøndelag) ny
Styremedlem: Elliott Solberg (4H Akershus og Oslo) ny

1.varamedlem: Raymond Kirknes (4H Agder) gjenvalg 
2.varamedlem: Astrid Skogseth (4H Trøndelag) ny
3.varamedlem: Even Medhus (4H Buskerud) ny

De ansatte i 4H Norge velger selv sine ansattrepresentanter for to år. Turi Elise Kaus ble gjenvalgt som ansattrepresentant og Irene Pande som hennes vara i perioden 2022 - 2024.

Tid, sted og kontaktinformasjon

4H Norge holder sitt landsmøte på Nordfjord Folkehøgskole på Sandane i Vestland fylke 29. – 30. juli. Tidsramme for landsmøtet: fredag kl. 11.00 – 18.30, lørdag kl. 9.00 – 14.00.

Mer informasjon: Landsmøte 2022