Hva går dette ut på?

COCOREADO er en forkortelse som betyr “COnnecting COnsumers and producers to REbalance farmers’ position through AmbassaDOrs trainings”.

Rural Youth Europe som er vår paraplyorganisasjon, er med i prosjektet. Hovedmålet er kort sagt å finne og implementere nye innovative metoder for matproduksjon og sette sammen nye måter å nå forbrukere på, slik at begge sider får en bedre avtale! Til dette trengs 40 ambassadører som både kan representere prosjektet og være med å finne fram til og bygge løsninger sammen med de andre bidragsyterne i prosjektet.  Ambassadørene vil bl.a få tre full-finansierte opplæringer i Belgia, Latvia og Spania over en treårsperiode. På disse samlingene får ambassadørene hjelp og råd fra eksperter på lov og offentlige anskaffelser.

Hvem kan søke?

Det søkes etter ambassadører fra hele næringskjeden og som: 

  • brenner for mat og matproduksjon, rettferdige systemer og større bærekraftighet. 
  • er statsborger i et europeisk land
  • bor på gård eller på landsbygda
  • er frivillig og aktiv i sin lokale organisasjon
  • kommuniserer godt på engelsk 
  • har en sterk motivasjon for å bygge sosiale og profesjonelle relasjoner.

I Europa regnes unge bønder som de mellom 18 og 40 år. Så: Har du ideer og vil dele dem med andre? Er du villig til å legge ned både tid og arbeid, og bidra? Har du motivasjonen som skal til, men tror du mangler erfaringen? Søk allikevel!!! Og om du lurer du på noe, kan du sende ene-post til: projects@ruralyoutheurope.com
Ler mer om hva ambassadørene skal gjøre mm her.

Hvordan søke?

Lag en 2-minutters video, der du forteller om dine ideer til innovative og bærekraftige matsystemer, erfaring med nye matinitiativer eller arbeid du har gjort med lokalsamfunnet om matkjeder eller produksjon. Gå deretter søknadssiden, og fyll ut ut søknadsskjemaet og last opp videoen!

Søknadsfrist: 21.november.