«Turmiks» - er et knippe med oppskriftskort, aktivitetskort og kunnskapskort. Alle 4H-klubber får tilsendt et eksemplar hver, som sendes ut sammen med loddene til landslotteriet.

Målet for det nasjonale friluftsprosjektet Oppdag!, var å skape aktive nærmiljø. Det var mye aktivitet knyttet til dette prosjektet i 2019.

Et av tiltakene var å gjennomføre workshop utemat, og gjennom disse, samle inn bilder og oppskrifter, til ei aktivitetsbok - som nå altså er ferdig. Og resultatet er "Turmiks"

Dersom klubben ønsker flere eksemplar, enn det ene eksemplaret dere får tilsendt, kan dere etterbestille disse i nettbutikken. Dere betaler da kun porto og admin.kostnader.