Begge har tilknytning til 4H Hedmark og har lagt ned mye arbeid lokalt og nasjonalt som styreledere over flere perioder.

Gjenvant økonomien og tilliten

4H hadde store økonomiske utfordringer og det var mye uro i organisasjonen, da Ola Cato Lie ble styreleder i 2004.

-  Ola Cato Lie tok tak i alt som kunne gi muligheter. Han staket ut en ny kurs og gjorde en fantastisk innsats for å få resultater. Han tok tak i alle muligheter, og la ned et solid og stort arbeid over tid. Det gjorde at 4H klarte å bygge opp igjen både økonomien og tillitten, til å bli den stabile organisasjonen 4H fortsatt er i dag, sa styreleder Siri Myhre.

I sine perioder som styreleder hadde Ola Cato Lie fokus på medlemsverving, for å sikre stabilitet og vekst. Da han gikk av i 2010 var 4H i en god økonomisk tilstand og organisasjonen hadde stabilisert seg igjen etter noen vanskelig år.

Rørt og stolt!

Ola Cato Lie ble overrasket og rørt over utmerkelsen. Han kjenner til en del av de andre æresmedlemmene i 4H, og synes det er fantastisk å bli sammenlignet med dem.

- Jeg kjenner at jeg er rørt. Dette er overveldende. 4H har alltid vær en laginnsats. Det er det vi skal være – da gjør vi hverandre sterke. Det har vært veldig fint å møte medlemmene – det er fantastisk flinke folk. De tør å stå for noe, de er rakrygget og de bringer verden framover. Det har vært en god reise for meg å være med i 4H. Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres i organisasjonen, sa Ola Cato Lie, som ble veldig glad for anerkjennelsen.

Framsnakking og synliggjøring av 4H

Kari Heggelund ble også utnevnt til æresmedlem i 4H Norge. Hennes 4H-liv er et godt eksempel på hva medlemskapet kan gi av både muligheter og utfordringer. Fra selv å være en aktiv 4H-er, har hun gått gradene til forskjellige verv på ulike nivå i organisasjonen. Sist som styreleder over tre perioder.

- En av hennes fanesaker var frivillighet i lokalmiljøene, og betydningen av 4H både for bygdene og medlemmene. Hun hadde også et stort fokus på synliggjøring av 4H, da organisasjonen ble truet av økonomiske kutt i støtten. Hun skapte også blest rundt 4H-gårdene, kystkulturen og bidro til å våre styrke internasjonale relasjoner, sa styreleder Siri Myhre under overrekkelsen.

Kari Heggelund var en synlig leder, og var ofte ute blant medlemmene for å få innsikt i hva som rørte seg i organisasjonen. Hun var god på framsnakking og markedsføring av 4H.

- Jeg er skikkelig rørt. For en organisasjon og for noen folk! Det som er kult med 4H, er at det er de som tenker litt annerledes som blir med. De som har lyst til å få til noe og kanskje de som trenger noe annet enn det som er helt mainstream. Det er en veldig styrke, og det som er ekstra gøy, er at de flinke folkene jeg møter i 4H, de møter jeg også i mange andre settinger i min jobb som ordfører.

Det er 4H som har gitt meg muligheter. Gjennom 4H har jeg fått ansvar, tatt ansvar og fått utviklet meg selv. Det er medlemmene som er nøkkelen, vi må ta vare på folk, engasjer folk og få til ting.

4H-gårdene står meg nært. Det er så viktig åå ha en forståelse av fra jord til bord og hvordan verden fungerer. Vær synlig og vær forklarende. Jeg digger å følge med dere og jeg er skikkelig stolt av 4H, sa en rørt Kari Heggelund.