Der stilte både ordfører, varaordfører, landbrukskontoret, klubbleder og 4H-medlemmer opp for å overvære både snorklipping og overrekkelse av det flotte 4H-gårds skiltet. Det var taler og stor marsipankake. De som ville var med på aketur, mens andre laget kranser.

Etterpå ble de laget pølser på Øvre Kjekshus Gard, samt ostesmaking og besøk på Thorbjørnrud ysteri. Det er tydeligere enn noen gang at gårdsdrift og gårdslivet er viktige pillarer i vårt samfunn, både for å sørge for mat og andre nødvendigheter, men også som kunnskaps- og formidlingsarena.

På 4H-gård Norge sitt årsmøte ble Jessica Kennedy takket av som leder. Hun har lang fartstid fra 4H i Sverige og har i en årrekke også engasjert seg sterkt i 4H-gårdsarbeidet i Norge. Hun peker på det viktige nettverket man får  som deltaker og ikke minst alle reisene og konferansene i Europa, som gir læring og mulighet for erfaringsutveksling. Heidi Tønnesen ble valgt som ny leder i 4H-gård Norge. Hun har ledet Kampen økologiske barnebondegård i 28 år, landets mest urbane gård. Heide Tønnesen brenner fortsatt for å kombinere barn og dyr, for det er der hun opplever at magien oppstår. Hun understreker at det er viktig med gård i byen, for å lære barn og unge om hvor maten kommer fra og hva som kreves for å få maten på bordet.


Tekst: Stine Pernille Kjos
Foto: Kristin Horni og Stine Pernille Kjos