For hvert solgte lodd i 4H Norges landslotteri går kr 1,20 til 4H Norge’s solidaritetsfond, og på denne måten over føres hvert år ca kr 200.000 til solidaritetsaktiviteter i andre land i regi av 4H.

Størsteparten av de kr 200.000 går hvert år til 4H’s sentrale solidaritetsprosjekt Gambia 4H, men 4H-klubber og fylkene kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.

Landsstyret har vedtatt retningslinjer for Solidaritetsfondet (PDF, 90KB), og 4H- klubber og- fylker kan søke om støtte til følgende:

  1. Til samarbeid med og støtte til solidaritetsaktiviteter i regi av 4H eller lignende organisasjoner i andre land 
  2. Som delfinansiering til solidaritetsprosjekt i regi av 4H-klubber og fylker. 

Dette kan være prosjekter som skaper samhørighet og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av aktiviteter som skaper internasjonalt engasjement og inkluderende aktiviteter for barn og unge som er nyankommet Norge. Slik støtte bevilges av sentralstyret etter søknad.

Søknadsfrist: 15.september (og 15. mars)

Målgruppe: 4H-klubber og 4H i fylkene

Krav til søknaden/søknaden må inneholde:

  • budsjett
  • ha avklart ev. samarbeid med andre organisasjoner eller mottakere av midlene
  • ha en plan for hvordan det skal spres informasjon om nord/sør-arbeid og det konkrete prosjektet i Norge og i 4H.

Søknaden sendes til:  4hnorge@4h.no