Randi Versto Kaasa har tidligere vikariert som generalsekretær og er i dag HR-leder i 4H Norge, men er pr dags dato i barselpermisjon.

- Jeg kjenner 4H godt fra mine tidligere jobber i organisasjonen, men på grunn av pandemien har vi hele tiden hatt fokus på restriksjoner. Nå gleder jeg meg til å oppleve et restriksjonsfritt 4H, fylt med aktivitet over hele landet. For min egen del starter det med landsmøte og landsleir til sommeren, sier Randi Versto Kaasa.

Med bred internasjonal organisasjonserfaring, både gjennom studier og fra yrkeslivet, ser hun fram til å ta fatt på det viktige arbeidet 4H gjør.

- 4H er en av landets viktigste arenaer for barn og unges utvikling og læring. Jeg er så stolt, glad og ydmyk over å ha fått denne muligheten, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med engasjerte og dyktige ansatte og frivillige, fortsetter Kaasa.

Hun understreker at det fremover blir viktig å vise fram 4H og invitere enda flere inn.
-  I 4H skal alle føle seg velkommen. Barn og unge trenger et fristed som 4H, der de kan være seg selv, lære, oppleve mestring, få nye venner og et felleskap, avslutter hun.
 

Varmt hjerte og plass til alle

– Vi er veldig glade for å få Randi med på laget. Hun er en tydelig lagfører som har vist i intervjurunden at hun har store ambisjoner for 4H i framtida. Hun er strategisk samtidig som hun har et varmt hjerte. Sammen med Randi skal vi lage en organisasjon hvor det er plass til alle, sier en fornøyd Martin Holmen, fungerende styreleder i 4H Norge.

--------------------------------------------- 
Les tidligere nettsak om Randi Versto Kaasa: Skal bidra til å sette varige inntrykk.