Det vil jobbes videre med enkelte områder for å gjøre de enda mer brukervennlige.
Obs; Dere må fortsatt inn i medlemsregisteret for å registrere og endre verv på medlemmer.