Synkronisering med medlemsregisteret


Når et prosjekt blir opprettet, blir det nå synkronisert med en gang til medlemsregisteret. Det betyr at prosjektet også viser på Min side etter oppretting. Før måtte en vente til prosjektplanen var godkjent før prosjektet var synlig på Min side.

Klubbrådgivere som har opprettet et prosjekt i prosjektplattformen eller ble lagt til et fellesprosjekt i klubben, fikk også et prosjekt og merke i medlemsregisteret. Nå har vi lagt en sperre, slik at en klubbrådgiver med et prosjekt i plattformen ikke får det overført til medlemsregisteret. Det betyr at klubbrådgivere ikke lengre dukker opp på merkeliste med et merke.


Varsling ved fellesprosjekt


For å unngå at et medlem får to prosjekter i medlemsregisteret, har vi lagt inn et varsel når en prøver å opprette et fellesprosjekt for hele klubben, mens det er medlemmer som allerede har opprettet et prosjekt. Da kan man velge til å ta kontakt med fylkeskontoret for å slette disse prosjekter, eller velge til å opprette et gruppeprosjekt. Da kan de som ønsker det, jobbe med et eget prosjekt.


Prosjekttittel og fagområde


Nå må en fylle ut tittel på prosjektet sitt for å kunne levere prosjektplanen. Fagområde er standard satt til «natur». Men det kan en endre manuelt, mens en jobber med prosjektplanen sin.


E-postvarsler


Klubbrådgivere får nå et e-postvarsel når et medlem sender en melding i prosjektplattformen og når prosjektplan eller prosjektet er levert. Det gjelder klubbrådgiveren som følger opp prosjektet.

Medlemmer får nå også et e-postvarsel når klubbrådgiveren sender en melding og når prosjektplan eller prosjekt har blitt vurdert eller er sendt tilbake.


Ekstern vurderer


Vi har endret e-posten som blir sendt til en ekstern vurderer. Den får nå informasjon om tittel til prosjektet og medlem(mer). I tillegg får den en påminning til å skrive navnet sitt i evalueringen.


Andre endringer:


Vi har gjennomført tekniske forbedringer som øker stabilitet og hastighet i plattformen.

Hva med prosjekter som er allerede opprettet? 

Prosjekter som er allerede opprettet, men har ikke fått en godkjent prosjektplan, er ikke ennå synkronisert til medlemsregisteret og viser ikke ennå på Min side. Men de blir synkronisert til medlemsregisteret når en endrer fagområde eller arbeidsform, eller når prosjektplan blir godkjent. 

Hjelp! Det har skjedd noe uventet!

Dersom du får utfordringer med prosjektplattformen, kan du ta kontakt med fylkeskontoret ditt eller sende en melding til support@4h.no.