Valgkomiteen vil fremme sine forslag basert på vurdering av kandidatene, geografi, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder osv.

Valgkomiteen jobber fram mot landsmøtet 2024, og skal innstille kandidater til verv som velges av landsmøtet:

  • Til sentralstyret: 1 leder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
  • Ordførere til landsmøtet 2026: 1 ordfører og 1 varaordfører 
  • Til valgkomiteen for 2024 - 2026: 5 medlemmer og 3 varamedlemmer

Komiteen ønsker nominasjoner på kandidater som er aktive i 4H og kjenner organisasjonen godt, og har et fremtidsrettet syn. Alumner og seniorer er foretrukne aldersgrupper, men valgkomiteen ønsker også nominasjoner på kandidater med annen bakgrunn, men som har særskilt interesse for 4H. Personer med kompetanse innen HR, verdiskapning, og drift av styre, er særlig etterspurt i sentralstyret.

Valgbarhet

For å være valgbare til styrende organiser i 4H Norge, må kandidaten være hoved- og søskenmedlem, 4H-alumn, arrangementsmedlem, støttemedlem og/eller 4H Norges æresmedlem.

Valgkomiteen prioriterer vanligvis leder i aldersgruppen over 27 år, noe som medfører at maks ett medlem til, i tillegg til ansatte sin representant, kan være over 27 år i 2025. Varamedlemmer telles ikke med i beregningene til fordelingsutvalget.

Sentralstyrets arbeid og godtgjørelse

Et verv i sentralstyret er utfordrende, lærerikt og interessant. Arbeidet i sentralstyret går ut på
å styre organisasjonen 4H Norge, etter organisasjonens vedtekter, samt vedtak fattet i 4H
Norges landsmøte. Årsomsetningen er ca. 30 millioner over det sentrale budsjettet. Arbeid i sentralstyret godtgjøres i henhold til vedtak gjort på landsmøtet.

Innsending av nominasjon

I henhold til 4H Norges valgordning er samtlige posisjoner på valg ved hvert landsmøte. Disse er: Leder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg skal det velges ordfører, varaordfører og en valgkomité bestående av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Alle 4H Norges organisasjonsledd, og medlemmer med betalt kontingent har rett til å
nominere kandidater til sentrale verv i organisasjonen.

Det er viktig at vedkommende som det blir sendt inn nominasjon på er spurt av dere som
forslagsstillere på forhånd, og har sagt ja til at nominasjonen blir sendt inn.

For at valgkomiteen skal kunne motta nominasjoner med den informasjonen, som vi ser på
som nødvendig for vårt arbeide ber vi dere om å fylle inn dette nominasjonsskjemaet:

Frist: 1. februar 2024. NY FRIST: 11. februar!

Ta gjerne kontakt med valgkomiteen for ev. spørsmål. Se vedlagte dokument for mer informasjon og kontaktinfo. (PDF, 388KB)