Den samlede søknaden fra 4H Norge, inkludert fylker og klubber, var på kr 4 461 265 for 2018, beløpet ble i år avkortet med 18,11%.

4H Norge sentralt vil de nærmeste dagene utbetale kr 3 653 333 til fylker og klubber, som er kvalifisert for momskompensasjon. oversikt over tildelte sum til hver enkelt, kommer i januar.

Du finner mer informasjon momskompensasjon på lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.