Gratulerer – vi har fått full kompensasjon i år.
Den samlede søknaden fra 4H Norge, inkludert fylker og klubber, til Lotteritilsynet var på 4 059 653 kr basert på årsregnskapene fra 2021.

4H Norge sentralt vil de kommende dagene utbetale kr 2 869 402 av disse midlene til fylker og klubber, som er kvalifisert for momskompensasjon. I tildelingslisten  (PDF, 334KB)finner du oversikt over hvem som har fått tildelt penger og hvor mye. Merk at vi har flere klubber som har samme navn, derfor finner dere klubbnummeret i siste kolonne.

Mer informasjon om momskompensasjon på lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.