4H Norge vil de nærmeste dagene utbetale momskompensasjon til alle aktive klubber, som er registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, samt har levert årsregnskap for 2019.
Underlaget momskompensasjonen er driftskostnader uten finanskostnader for 2019.

4H Norge, inkludert fylker og klubber tildeles kr 4 102 771,- for 2020. Godkjent søknadsbeløpet på kr 5 066 176,- ble i år avkortet med 19,02%. Oversikt over tildelte sum til hvert enkelt klubb og fylke kommer i januar.

Mer informasjon om momskompensasjon på lotteri- og stiftelsestilsynets sine nettsider.