Når medlemmet har laget sin prosjektplan, skal den leveres til godkjenning før gjennomføringen av prosjektet kan starte. Vi anbefaler å levere prosjektplanen så raskt som mulig, men senest 1. april, for å ha god tid til å gjennomføre prosjektet.

Men det nye 4H-løpet, er det endringer på hvordan du skal lage din prosjektplan.

Her er en kort oversikt over hvordan lage en plan:

  1. Logg på, gå til prosjektplattformen og opprett et nytt prosjekt ved å trykke på «Start nytt prosjekt» knappen og godkjenne vilkår.
  2. Endre prosjekttittel: Man kan endre prosjekttittelen til en tittel som passer til prosjektplanen.
  3. Prosjektplan: Les og svar på 2 spørsmål. Fortell kort hva man ønsker å gjøre i 4H dette året. Dette gjelder oppdrag, verv og arrangementer.
  4. Oppdrag: Legg til oppdrag fra oppdragsbanken eller opprett et eget oppdrag. Man kan legge til maks 15 oppdrag.
  • Aspiranter kan planlegge opp til 40 poeng. Anbefalt poengtall for juniorer er ca. 120 poeng, men de kan planlegge opp til 250 poeng. Anbefalt poengtall for seniorer er ca. 160 poeng, men de kan også planlegge opp til 250 poeng.  
  • Ser man allerede poeng under «Hvor mange planlagte poeng?» uten at det er valgt oppdrag, da har man fått poeng for verv og arrangementer. Disse blir registrert i medlemsregisteret og overført fortløpende til prosjektplattformen.
  • Valgte oppdrag viser under poengbjelken. Skal man samarbeide med andre, da kan man kan legge dem til et oppdrag ved å trykke på «Rediger deltakere» og velge de andre. Oppdraget blir automatisk lagt til i prosjektet til de andre.
  • Man trenger ikke å velge alle oppdrag nå, men kan også legge til nye oppdrag under gjennomføringen.

5. Avtaler: Legg til avtaler med for eksempel pårørende eller samarbeidspartnere
6. Budsjett utgifter/inntekter: Seniorer må fylle ut budsjettet, juniorer og aspiranter kan fylle det ut dersom de vil det.
7. Ferdigstilling av planen: Les gjennom prosjektplanen om det er forståelig for klubbrådgiveren hva man har planlagt. Kryss av bekreftelse og trykk på «Send til godkjenning».

Hvis du lurer på noe, kan du trykke på spørsmåltegnet du finner i de enkelte delene av prosjektplanen, for å få hjelp.