Vi ser etter deg som vil at flere barn og ungdom skal få oppleve mestring og tilhørighet. Det betyr at du må forstå frivilligheten, er inkluderende, inspirerende og jobber målrettet slik at 4H blir større. Stillingen er en 100% fast stilling.

Stillingsutlysning og søknadsskjema.

Søknadsfrist 23. juni.