Dette er landets eldste nasjonale besøksgårdsorganisasjon, som ble stiftet nettopp på Voll 4H-gård i 1995. Med Jessica som styreleder ble ringen knyttet tilbake til Trondheim i jubileumsåret 2020, 25 år etter stiftelsen av 4H-gårdsnettverket.

Påtroppende leder

Jessica Barlaup, nyvalgt leder i 4H-gård NorgeJessica Kennedy Barlaup ser fram til å overta som leder. Hun har bodd i Trondheim siden 2010, og har hele tiden arbeidet og bodd på Voll 4H-gård. Jessica er utdannet sosionom og agronom fra Sverige, og var aktiv i ledelsen for det svenske 4H-gårdsnettverket. Gjennom 4H sitt internasjonale nettverk møtte hun Asbjørn Barlaup, daglig leder på Voll 4H-gård. Med til sammen sju barn lever de et rikt og arbeidsomt liv på gården midt i byen, med aktiviteter, dyrestell og mange besøkende.

– Jeg takker for tillitten og ser fram til å overta som leder, sier Jessica.

- I 4H ble jeg veldig godt mottatt og organisasjonen har en stor plass i hjertet mitt sammen med familien og dyrene på gården. Jeg har gode kollegaer både i Norge og i vårt internasjonale nettverk av besøksgårder, og jeg vil gjerne gi noe tilbake etter all varme, kunnskap og vennskap jeg har fått i 4H, sier en forventningsfull styreleder.

– Jeg vil jobbe for at flere får et ønske om å skape gode lærerike gårdsopplevelser, formidle kunnskap om hvordan maten blir produsert og hvordan landbruket drives. Å lære ved å gjøre er en flott arbeidsmåte som passer godt for barn og unge som blir med på 4H-aktiviteter, avlusster Barlaup. 

Avtroppende leder

Avtroppende og påtroppende leder i 4H-gård Norge 2020Astrid Lindstad (t.v) går av som leder etter å ha fullført seks års lederperiode i 4H-gårdsstyret. Hun er glad for at det er Jessica som overtar ledelsen, og vil fortsette å være med på samlinger nasjonalt og internasjonalt.

– Vi får jevnlig nye gårder som vil godkjennes som 4H-gård, og det var en stor inspirasjon å være leder i medgangstider, smiler Astrid.

– De siste årene har vi over 400 000 besøkende årlig, og interessen øker.

Lindstad gir fylkesvise satsinger og prosjekt æren for medlemsøkningen.

– Det er mye arbeid med å informere om 4H-gårdsnettverket og finne aktuelle besøksgårder som ser nytten av å knytte seg til en stor barne- og ungdomsorganisasjon med et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Å drive besøksgård skiller seg ut fra vanlig landbruksproduksjon, og vi trenger gode nettverk og faglig påfyll, poengterer Astrid Lindstad.

Selv driver hun Hauger 4H-gård i Asker og prioriterer å delta på samlinger i både inn- og utland.

– Selv om organiseringen av besøksgårder er ulik i Frankrike, Italia, Irland eller Tyskland, har vi samme målgruppe og mange aktiviteter og praktiske løsninger vi kan dele, smiler Astrid Lindstad.

 

Tekst: Ingeborg Tangeraas, 4H Norge