4H Norge har et ledig engasjement som konsulent for 4H Norges alumniorganisasjon, Norske 4H-alumner (N4HA). Stillingen er et engasjement ut 2021, med mulighet for forlengelse. 

I forbindelse med prosjektmidler tildelt N4HA, utlyses nå et 20 - 30% engasjement. N4HA har fått innvilget støtte til prosjektet «Alumnløft», et prosjekt som skal løfte tilbudet til alumnene i 4H gjennom blant annet innsiktsarbeid, samlinger og leir.

Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til prosjektledelse, samt oppfølging av N4HA, med både administrative og organisatoriske oppgaver.

4H Norge sitt sekretariat består av 40 ansatte fordelt på 18 kontorer i alle landets fylker. Vi jobber hver dag med å tilrettelegge for engasjement og aktiviteter for de over 11.000 ivrige barna og ungdommene i organisasjonen.

Oppgaver: 

 • Prosjektledelse av prosjektet «Alumnløft», inkludert planlegging, gjennomføring og rapportering. 
 • Kontaktperson opp mot styret i N4HA. 
 • Bistand i forbindelse med arrangementer og møter.
 • Noe budsjett- og regnskapsarbeid. 
 • Forberede, skrive og bygge opp rutiner rundt søknader på diverse driftstøtteordninger. 
 • Jobbe med organisasjonsbyggende tiltak overfor alumnklubber og fylker
 • Annet administrativt og organisatorisk arbeid.  

Vi søker deg som: 

 • Er kjent med prosjektarbeid
 • Har erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten 
 • Er strukturert 
 • Er god på å kommunisere og samarbeide med ungdommer 

Det er også en fordel om du: 

 • Har erfaring fra enkelt regnskap og økonomiarbeid
 • Kjenner til 4H

4H er opptatt av inkludering og mangfold, og vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Stillingen er et engasjement ut 2021, med mulighet til forlengelse og oppstart så raskt som mulig.

Har du spørsmål om stillingen, så ta kontakt med:
eneralsekretær, Signe Lindbråten: signe.lindbraaten@4h.no / 932 22 335
HR-leder, Randi Versto Kaasa, på randi.versto.kaasa@4h.no / 932 98 818.

Søknadsfristen er 6. april. Søknad og CV sendes til randi.versto.kaasa@4h.no.


4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon som skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker med ca 11.000 medlemmer.
4H Norge sin alumniorganisasjon, Norske 4H-alumner, er en aktivitetsorganisasjon for alle over 18 år.