Regjeringen foreslår å videreføre Landbruk- og matdepartementets organisasjonsstøtte i sitt forslag til statsbudsjett 2021. Nærmere 12 000 4H-ere, fordelt på over 500 4H-klubber over hele landet, kan nå glede seg over at 4H får beholde støtten.

- Vi er midt i en krevende pandemi, som har store konsekvenser for våre medlemmer og våre aktiviteter. Det betyr derfor ekstra mye for oss at støtten til 4H videreføres nå, slik at vi kan fortsette å lage god lokal aktivitet og skape engasjement i lokalsamfunn over hele landet. Vårt motto er å lære ved å gjøre, og gjennom våre aktiviteter og vårt medlemsdemokrati skaper vi engasjerte samfunnsborgere, avslutter styreleder Siri Myhre.

Viktigste aktør

4H er en medlemsstyrt organisasjon, der medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. Grunnlaget for organisasjonens virke ligger i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

- Å skape engasjement og forståelse for norsk mat og landbruk, særlig blant barn og unge, er viktigere enn noen gang. 4H er, med alle våre medlemmer og 50 besøksgårder over hele landet, den viktigste aktøren som driver opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling for barn og unge. Vi er glade for nå å kunne videreføre dette viktige arbeidet, sier generalsekretær Randi Versto Kaasa.