Alvdølen, som er bosatt i Oslo, har et varmt hjerte og et brennende engasjement for 4H. Til tross for sin unge alder har han vært medlem i over to tiår. Han har erfaring fra alle ledd i organisasjonen, både klubb, fylke og nasjonalt. Dette blir hans tredje periode i sentralstyret. Han viktigste sak i den kommende periode er rekruttering.

- Jeg har vært utålmodig lenge, OG nå skal «gønne på» for å snu medlemskurven! Vi har lagt et godt grunnlag de siste årene, men jeg opplever nå at hele organisasjonen er med. Sammen er vi sterke og jeg har trua på at vi nå skal få flere med i denne fantastiske – og ikke minst - viktige organisasjonen, sier en entusiastisk Martin Holmen.
 

Inkludering – i 4H er det plass til alle!

Landsmøtet viste et stort engasjement og hadde et tydelig fokus på inkludering. Blant annet ble det vedtatt å gå over til et aktivitetsbasert plakettløp. Målet er at barn og unge skal oppleve læring, mestring og at de betyr noe for andre – at de har en verdi i seg selv.

- Inkludering er det viktigste for meg! Og jeg er veldig glad og stolt over at også landsmøtet viser et stort engasjement for inkludering. I 4H er det plass til alle. Du er god nok som du er. Dette er viktige verdier vi nå trenger i samfunnet, avslutter Martin Holmen engasjert.

Landsmøtet vedtok to uttalelser:

Uttalelsene fra landsmøtet understreker at 4H er en organisasjon der det handler om inkludering og solidaritet, og viktigheten av frihet og demokrati – som vi ikke kan ta for gitt.

Også engasjementet under generaldebatten viste at 4H-erne er opptatt av alt fra rekruttering, synliggjøring, organisasjonsopplæring, klubbrådgivere, samhold, interne systemer og teknologiske løsninger.

Valg

Sammen med de andre sentralstyremedlemmene, som også er svært motiverte og har et stort engasjement og klare ideer for veien videre for 4H, skal Martin Holmen sikre kontinuitet og videreføring av styrets gode arbeid.

4H Norge sitt nye sentralstyre:

Leder: Martin Holmen (30 år) (4H Hedmark) ny som leder, gjenvalgt i sentralstyret
Styremedlem: Jens Håkon Birkeland (22 år) (4H Hordaland) gjenvalg
Styremedlem: Andrine Fossum (26 år) (4H Østfold) gjenvalg
Styremedlem: Andreas Ølvestveit (22 år) (4H Hordaland) gjenvalg
Styremedlem: Sara Eline Malmo Farbo (22 år) (4H Trøndelag), ny
Styremedlem: Elliott Solberg (20 år)(4H Akershus og Oslo), ny

1.varamedlem: Raymond Kirknes (47 år) (4H Agder) gjenvalg
2.varamedlem: Astrid Skogseth (55 år) (4H Trøndelag), ny
3.varamedlem: Even Medhus (21 år) (4H Buskerud), ny

Turi Elise Kaus fortsetter som ansattrepresentant, og Irene Pande hennes vara i perioden 2022 - 2024. De ansatte i 4H Norge velger selv sine ansattrepresentanter.

Landsmøtet ble avholdt på Nordfjord folkehøgskole i Sandane 29.—30. juli.