Økning av støtten, sikrer at våre medlemmer, også framover, kan delta i sosiale, varierte og lærerike aktiviteter, og at 4H fortsatt kan utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Viktig støtte til frivilligheten

I Hurdalsplattformen lover regjeringa «en sterkere frivillig sektor som står på egne bein», og at de vil gi «frivillig sektor en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak».

- Vi er inne i en vanskelig periode med dyrtid og krig i Europa, og forstår at budsjettet må være stramt. Derfor er det gledelig at regjeringa prioriterer å sikre at frivillige organisasjoner, som 4H, kan fortsette sitt viktige arbeid, sier Randi Versto Kaasa.

Gutt smir i grue

Frivillige organisasjoner trenger en trygg og forutsigbar økonomisk hverdag for å kunne opprettholde og videreutvikle sitt arbeid innen ulike områder som demokrati, folkehelse og meningsfull fritid.

- I våre kjerneverdier - klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse – ligger en grunnleggende tanke om likeverd og respekt. I 4H er det plass til alle, og vi er opptatt av inkludering og mangfold. I 4H er det medlemmene som bestemmer, og vi ser at de er trygge, stolte og har en tydelig omtanke for hverandre. Dette er viktig i dagens samfunn, der mange barn og unge opplever utenforskap og psykisk uhelse, sier Randi Versto Kaasa.

Rekruttering til landbruket og sterke bygder

Gjennom 4H lærer barn og unge om naturbruk og entreprenørskap. På denne måten bidrar 4H til at medlemmene får både økt kunnskap og interesse for distriktene, naturressursene og primærnæringene.

- Ifølge landbruksministeren er nasjonal matberedskap, som skal sikre trygg matproduksjon over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning, et prioritert område. For å få til dette er god rekruttering en forutsetning – og her spiller vi i 4H en viktig rolle. For at folk skal ønske å bo i distriktene, må det også være muligheter for trygge arbeidsplasser og en aktiv fritid. 4H bidrar både til rekruttering til landbruket og gode lokalsamfunn over hele landet, og vi er glade for at regjeringa anerkjenner dette ved å øke støtten til 4H over statsbudsjettet, avslutter Randi Versto Kaasa, som rusler glad og fornøyd ut i høstsola.

Ridehall, jente sitter på hest, annen jente holder hesten