I år ble det tildelt totalt kr 2 450 807 991 i momskompensasjon til 23 081 mottakere.

For 4H betyr det at 419 klubber, fylker og 4H Norge sentralt tilsammen får utbetalt kr 5 397 056,-. Vi håper vi klarer å kvalifisere enda flere klubber neste år.

Utbetalingen finner sted før nyttår. Vedlagt finner dere oversikt over tildelingene.

Dere kan også lese mer om årets tildeling på lotteritilsynet sine nettsider.

Illustrasjon