Vil du jobbe med opplæring av tillitsvalgte og frivillige, og pedagogisk tilrettelegging i en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner? Vi ser etter en rådgiver som brenner for at barn og unge skal lære ved å gjøre.

Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til opplæring og kurs for frivillige og tillitsvalgte, samt prosjektledelse av relevante prosjekter i vår mangfoldige organisasjon. Blant annet skal vår nye rådgiver videreutvikle en av 4H Norges mest omveltende og innovative satsinger – digitaliseringen av 4H-prosjekter.

4H Norge sitt sekretariat består av 40 ansatte fordelt på 18 kontorer i alle landets fylker. Vi jobber hver dag med å tilrettelegge for engasjement og aktiviteter for de over 11.000 ivrige barna og ungdommene i organisasjonen.

Oppgaver:

 • Videreutvikle 4H Norges digitale plattform for 4H prosjekter, inkludert arbeid med strategisk og teknisk utvikling, opplæring og support. 
 • Bygge opp 4H sin lederskole og tilrettelegge for kompetanseheving av tillitsvalgte og frivillige.
 • Etablere og forbedre maler og rutiner for medlemmer, frivillige, klubber og fylkeslag i organisasjonen.
 • Andre organisasjonsbyggende tiltak. 
 • Koordinere støtteordninger og jobbe for finansiering av organisatoriske prosjekter.


Vi søker deg som: 

 • Har god kjennskap til organisasjonsarbeid, og relevant erfaring innenfor organisasjonsfag, pedagogikk og/ eller informasjonsfag. 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor både barn og voksne. 
 • Har erfaring fra prosjektarbeid. 
 • Har arrangementserfaring. 
 • Har god teknisk forståelse, og lærer nye verktøy og systemer raskt. 
 • Jobber selvstendig og effektivt.  
 • Kjennskap til 4H og våre aktiviteter er en fordel.

Vi tilbyr: 

 • 100% fast stilling 
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum 
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer, og et arbeidsfellesskap med mulighet for samarbeid, utvikling og ny læring.

4H er opptatt av inkludering og mangfold, og vi vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Send søknad med CV til generalsekretær signe.lindbraaten@4h.no innen 6. april 2021. 

Ved spørsmål kan du kontakte:

Generalsekretær Signe Lindbråten signe.lindbraaten@4h.no | 932 22 335

HR-leder Randi Versto Kaasa: randi.versto.kaasa@4h.no | 932 98 818


4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon som skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker med ca 11.000 medlemmer. Vi jobber etter mottoet «å lære ved å gjøre».