Vil du lede en organisasjon som skal bidra til å gi barn og ungdom et klart hode, et varmt hjerte, flinke hender og god helse? Nå søker 4H Norge en ny dyktig generalsekretær (fast stilling) som skal videreutvikle vår viktige og samfunnsengasjerte organisasjon for årene som kommer. Vi ser frem til å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle 4H Norge som en spennende organisasjon for barn og ungdom
 • Inspirere og støtte de ansatte i arbeidet med innholdsrike aktiviteter i hele landet
 • Fremme 4H sine interesser gjennom aktiv kontakt med andre interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere, landbrukssektoren og relevante myndigheter
 • Arbeide målbevisst med prioriterte oppgaver i samspill med 4H sine styrende organer
 • Administrative oppgaver, økonomistyring etc.


Kvalifikasjoner:

 • Gjerne erfaring fra demokratiske og frivillige organisasjoner
 • Interesse for barne- og ungdomsorganisasjoner herunder den unge frivilligheten
 • Erfaring med utviklingsarbeid og endringsledelse er en fordel
 • Erfaring med resultatansvar og økonomistyring
 • Du kan vise til oppnådde resultater


Personlige egenskaper, du er:

 • En tydelig leder som står støtt i endring
 • Bevisst på viktigheten av god kommunikasjon
 • God på å bygge lag med evne til å delegere
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Selvdreven og prioriterer godt egen hverdag
 • Aktiv, positiv og samfunnsengasjert


Vi tilbyr:

 • Faglige og spennende utfordringer i et givende og viktig arbeid for barn og ungdom
 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø ved forbundskontoret og ute blant 20 lokalkontorer
 • Et viktig eksternt nettverk med samarbeidspartnere og andre interesseorganisasjoner
 • Et utviklende og godt samspill med organisasjonen 4H Norge sine styrende organer
 • Spennende friluftsopplevelser og aktiviteter sammen med frivillige og ansatte
 • Videreutvikling innen ledelse og fag via eksempelvis kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid, da noe reiseaktivitet og helgearbeid må påregnes
 • En åremålsstilling på 5 år med mulighet for forlengelse


For ytterligere informasjon: kontakt vår samarbeidspartner Skagerak Consulting v/Jan Inge Hiorth tlf. 911 10 038 eller sentralstyret i 4H v/Raymond Kirknes, tlf. 901 37 389.

Søknadsfrist: mandag 21. mars.

Søk stillingen Generalsekretær i 4H Norge


4H Norge er en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon. Mer enn 10.000 barn og unge møtes i ca. 500 4H-klubber, hvor medlemmene tar aktivt ansvar for egen utvikling og fritid. 4Hs formål er å skape en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, med følgende motto: å lære ved å gjøre. Generalsekretær er øverste administrative leder og har ansvaret for 44 ansatte spredd på våre 20 fylkeskontorer rundt i Norge, hvorav 9 stykker ved hovedkontoret i Oslo. Generalsekretær rapporterer til sentralstyret.