Vi ser etter deg som er som er rågod på visuell historiefortelling, tilpasset ulike kanaler og målgrupper. Du blir en del av sekretariatets faggruppe, der din fremste oppgave er å produsere visuelt innhold som engasjerer. Sekretariatet består av 40 ansatte fordelt på 18 kontorer i alle landets fylker. Vi ser etter deg som ønsker å reise Norge rundt for å fange 4H-øyeblikk på kamera.

Arbeidsoppgaver:

 • Produsere digitalt innhold med mål om å engasjere 4H Norges følgere og støttespillere
 • Fortelle historier om 4H gjennom video og bilder. Reise rundt i vår landsomfattende organisasjon og fange 4H-øyeblikk på kamera
 • Effektivt lage innhold av video og bilder
 • Bidra til å nå våre mål om å bli «smartere, større og synlig», særlig bidra til at 4H Norge blir synligere i våre flater
 • Bidra til relevant og konsekvent kommunikasjon til våre målgrupper, i tråd med 4H Norges kommunikasjonsstrategi
 • Bidra inn i analyse- og evalueringsarbeid for å sikre at innholdet fungerer og at vi utvikler oss
 • Bidra inn i planlegging og produksjon av 4H Norges kommunikasjonsaktiviteter. 
 • Bidra til godt samspill mellom 4Hs digitale flater

Ønsket kompetanse og egenskaper:

 • Tekniske produksjonsferdigheter på video og foto
 • God formidlingsevne, visuelt og skriftlig
 • God kjennskap til sosiale medier
 • Relevant utdanning og erfaring innen digitale medier og innholdsproduksjon
 • Tar ansvar og gjennomfører arbeidsoppgaver på en effektiv måte
 • Ryddig arbeidsstil og gode samarbeidsevner
 • Kjennskap til frivillig sektor er en fordel
 • Du ønsker å være med å gi 12.000 flotte ungdommer meningsfull fritid.

4H er opptatt av inkludering og mangfold, og vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Stillingen er et 1,5 års engasjement - 100 % stilling - med mulighet til forlengelse. 
Søknadsfrist fredag 9. desember.

Send søknad med CV til generalsekretær randi.versto.kaasa@4h.no. Ved spørsmål kan hun også kontaktes på tlf. 932 98 818.


4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon som skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker med ca 12.000 medlemmer. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet og drives etter prinsippet «Å lære ved å gjøre».