Styreleder Siri Myhre- Det var både et stort engasjement og sterke følelser på landsmøtet, og vi fikk innsikt i hvor mye 4H betyr for barn og unge over hele landet. Vi fattet vedtak som gir en god stødig retning for 4H i neste periode. Nytt sentralstyre og fylkene fikk en tydelig handlingsplan vi skal jobbe etter i felleskap, sier Siri Myhre, som gleder seg til å gyve løs på det videre arbeidet.

Stort engasjement

Landsmøtet vedtok å fortsette arbeidet med å bli større, jobbe smartere og bli mer synlig.
- 4H skal gjøres attraktivt for 14-åringen, vi skal bli bedre på å ivareta de som er medlemmer og vi skal få flere nye inn. Vi skal vise fram alt det flotte vi gjør, blant annet skal vi gjennomføre nasjonale sprell, der vi skal vise hva 4H er og kanskje overraske når vi plutselig dukker opp. Det gleder vi oss til, fortsetter Siri Myhre.

Engasjementet under generaldebatten viste at det er mye som opptar 4H-erne, alt fra verving, klubbrådgivere, samhold, landbruk, miljøbevissthet, kurs og leir, kom fram under debatten.

Barn og unge i 4H viser et viktig samfunnsengasjement og det er stor kreativitet i organisasjonen, som har greid å opprettholde aktivitet under hele korona pandemien.

- Jeg er stolt over å få lov til fortsatt å lede denne fine og inkluderende organisasjonen, som bygger på viktige verdier samfunnet trenger akkurat nå. Uttalelsene fra landsmøtet understreker akkurat det. Vi er en organisasjon der det ikke handler om å prestere, men om å være et godt menneske – og det er noe alle har i seg, og vi har sterke røtter i lokalsamfunn over hele landet, avslutter en stolt styreleder.

Landsmøtet vedtok to uttalelser:
●    4H er lokalsamfunnet der du bor
●    I 4H finner du deg selv.

Varmt hjerte for 4H

Siri Myhre har lang erfaring fra 4H. Hun har vært aktiv i organisasjonen siden hun var 10 år, bare avbrutt av en 4-årsperiode. Hun har erfaring fra alle ledd i organisasjonen, både klubb, fylke og nasjonalt. Dette blir hennes tredje periode som leder i 4H Norge.

Valg

Siri Myhre, Martin Holmen og Helle Hartz ble alle gjenvalgt til sentralstyret, og sikrer viktig kontinuitet for det nye sentralstyret. De får også med seg nye sentralstyremedlemmer, som alle er svært motiverte og har et stort engasjement og klare ideer for veien videre for 4H.

4H Norge sitt nye sentralstyre:

Leder: Siri Myhre, (47 år), Vestfold, gjenvalgt
Styremedlem: Helle Hartz (25 år), Buskerud, gjenvalgt
Styremedlem: Martin Holmen (28 år), Hedmark, gjenvalgt
Styremedlem: Andreas Ølvestveit (20 år) (Hordaland) ny
Styremedlem: Andrine Fossum (24 år) (Østfold) ny
Styremedlem: Jens Håkon Birkeland (20 år) (Hordaland) ny

1.varamedlem: Torgeir Timenes Bell (Sogn og Fjordane) ny som vara, gjenvalgt i sentralstyret
2.varamedlem: Raymond Kirknes (Agder) gjenvalgt
3.varamedlem: Astrid Wehn (Trøndelag) gjenvalgt

Turi Elise Kaus blir ansattrepresentant, og Irene Pande hennes vara i perioden 2020 - 2022. De ansatte i 4H Norge velger selv sine ansatterepresentanter.

Landsmøtet ble avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel i Ullensaker 18. – 20. september.

Nytt sentralstyre 2020-2022