Regjeringen foreslår å videreføre Landbruk- og matdepartementets sin organisasjonsstøtte i sitt budsjettframlegg. Pandemien har vært krevende for 4H, som for mange andre frivillige organisasjoner. Nå kan over 11 000 4H-ere, fordelt på over 500 4H-klubber, glede seg over kunne fortsette å lage god aktivitet og skape engasjement i lokalsamfunn over hele landet.

4H skodd for framtiden

Engasjement og forståelse for norsk mat og landbruk er viktigere enn noen gang. Pandemien har fått oss til å tenke annerledes rundt mat.

- 4H har et viktig samfunnsoppdrag. Vi er den viktigste aktøren for dette opplysningsarbeidet om sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling for barn og unge. Vi skal bidra til mer fokus på kortreist mat og økt tillit til den norske bonden. Våre medlemmer og 50 besøksgårder over hele landet er en viktig del av dette viktige arbeidet, som vi nå kan videreføre og forsterke, sier Siri Myhre.

Skuffelse

- Til tross for at vi gleder oss over at organisasjonsstøtten videreføres, er vi skuffet over at Regjeringen ikke legger opp til full momskompensasjon. Med lovnaden fra påtroppende Regjering, håper vi dette kommer inn i det endelige budsjettet. Vi er også skuffet over at den nasjonale grunnstøtta gjennom Fordelingsutvalget ikke øker mer, i den krevende tiden vi står i, sier generalsekretær Signe Lindbråten.

Noen lyspunkt for frivilligheten

I tillegg til organisasjonsstøtten foreslår Regjeringen både å sette av midler til Frivillighetens års 2022 og den nasjonale utrullingen av fritidskortet.

- Regjeringen viser med dette at de ser det viktige arbeidet vi i organisasjonene gjør hver eneste dag. For oss er dette en fin inngang til Frivillighetens år i 2022, der vi sammen skal feire frivilligheten – og få enda flere med på laget. Vårt motto er å lære ved å gjøre, og gjennom våre aktiviteter og vårt medlemsdemokrati skaper vi engasjerte samfunnsborgere, som også frivilligheten trenger, avslutter Signe Lindbråten.

4H er glade for at den nasjonale utrullingen av fritidskortet starter, og mener det er viktig at dette blir en ikke-stigmatiserende ordning som gjør at barn og unge over hele landet kan delta på aktiviteter i frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner

4H er en medlemsstyrt organisasjon, der barna og ungdommene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. Grunnlaget for organisasjonens virke ligger i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

For mer informasjon eller uttalelser, ta kontakt med:
Siri Myhre, styreleder i 4H Norge | 926 13 377 | styreleder@4h.no
Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge | 932 22 335| signe.lindbraaten@4h.no