4H Gambia er glade og takknemlig for den støtten som er kommet inn så langt. De søker nå om mer midler til å kunne distribuere flere vannkanner og mer såpe til enda flere landsbyer og til skoler der det er 4H-aktivitet.

Så langt er det kjørt ut 60 vannkanner (dunker) og såpe til 60 landsbyer. Med disse iverksatte smitteverntiltakene, ble koronapandemien mer reell for lokalbefolkningen.

- Folk har blitt mer bevisst på å hindre smittespredning med blant annet god håndvask og holde avstand. Vannkannene er satt opp på sentrale steder i landsbyene, der folk ferdes. De er tilgjengelig for alle og de blir flittig brukt, sier Alieu Ceesay, daglig leder i 4H Gambia.

Den verdensomfattende koronakrisen er ekstra vanskelig å håndtere for fattige land. 4H Norge hjelper 4H Gambia med såpe og vannkanner for å hindre smittespredning.
Les mer om kampanjen «Såpe og vannkanner til 4H Gambia»

Vedlegg: Report on the sensitization of the Corona Virus (PDF, 1MB)

Støtt vår kampanje «Såpe til 4H Gambia» | Vipps 601907

Evt. kontonr.: 9365 11 70352. NB! Merk innbetalingen: "Såpe til Gambia"

Takk for din støtte!

QR-kode Hjelpekampanje 4H Gambia