Landsmøtet i 4H Norge har landets yngste landsmøtedelegater. Gjennom demokratisk deltakelse, engasjement og ansvar, får ungdom muligheten til å påvirke og ta del i viktige beslutningsprosesser.

– Vi har en engasjert medlemsmasse, og jeg blir smittet av engasjement deres. Jeg er stolt over at den yngste landsmøtedelegaten kun er 14 år. Dette viser at alle har en stemme og mulighet til å påvirke i 4H - uansett alder. Hos oss er det medlemmene som bestemmer, fortsetter Martin Holmen, som selv står på gjenvalg som styreleder. 

Inkludering og mangfold

4H er bygget på viktige verdier som samfunnet trenger i dagens samfunn. Inkludering og mangfold står sentralt. – Mer enn noen gang ser vi hvor viktig vårt samfunnsengasjement er, for å skape en bedre og tryggere verden. I 4H legger vi stor vekt på personlig utvikling og samfunnsengasjement. Landsmøtet skal sikre at medlemmene fortsatt får de beste mulighetene for læring, mestring og tilhørighet, avslutter Martin Holmen.

Valg

Landsmøtet skal også velge nytt sentralstyre, og valgkomiteen har følgende framlegg til kandidater på valg:

 • Leder: Martin Holmen (4H Hedmark) gjenvalg
 • Styremedlem: Andreas Ølvestveit (4H Hordaland) gjenvalg
 • Styremedlem: Are Noreng (Buskerud) ny
 • Styremedlem: Eirik Førde (Sogn og Fjordane) ny
 • Styremedlem: Iris Merete Natten Frydenlund (Rogaland) ny
 • Styremedlem: Synne Røthe Sandal (Hordaland) ny
 • 1.varamedlem: Jens Håkon S. Birkeland (Hordaland) gjenvalg i styret 
 • 2.varamedlem: Kjetil Pedersen (Finnmark) ny
 • 3.varamedlem: Even Medhus (Buskerud) ny

De ansatte i 4H Norge velger selv sine ansattrepresentanter for to år. Ingeborg Tangeraas er valgt som ansattrepresentant og Hanna Kalliainen som hennes vara i perioden 2024 - 2026.

Tid, sted og kontaktinformasjon
4H Norge holder sitt landsmøte på Bømoen leir på Voss i Vestland fylke 5. - 6. juli 2024. Tidsramme for landsmøtet: fredag kl. 11.00 – 18.30, lørdag kl. 9.00 – 13.00. Mer informasjon finner du på 4H Norge sin nettside: Landsmøte 2024.

Kontaktpersoner

 • Martin Holmen, styreleder 4H Norge, tlf. 478 75 215.
 • Stine Pernille Kjos, fung. generalsekretær 4H Norge, tlf. 901 91 484.
 • Beate Patay, informasjonsansvarlig i 4H Norge, tlf. 452 55 623

 


Fakta om 4H Norge


4H Norge er en landsomfattende frivillig organisasjon for barn og ungdom med over 10 000 medlemmer. Organisasjonen har et mangfoldig fritidstilbud, der medlemmene kan utforske en verden av aktiviteter. Gjennom praktiske prosjekter, turer og aktiviteter med fokus på samfunnsengasjement, natur og bærekraft, får barn og unge ferdigheter og kunnskap.

I 4H kan medlemmene utvikle ferdigheter, bygge nettverk og få verdifull erfaring. Enten det er gjennom styrearbeid, klubbaktiviteter eller individuelle prosjekter.

Gjennom mottoet "Lære ved å gjøre", oppmuntrer 4H til personlig vekst og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har som mål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 4H jobber for et samfunn der alle barn og unge opplever mestring og tilhørighet.