Flyttemeldingskjemaet sendes til styret i Norske 4H-alumner, og de vil sørge for at alumnklubben på stedet du flytter til kontakter deg. Merk at dette ikke endrer ikke medlemskapet ditt, du vil fortsatt være medlem i din opprinnelige klubb selv om du fyller ut skjemaet.

 

Flyttemeldingsskjema for alumner

Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.