På styrevervkurs lærer styremedlemmene i klubbene mer om styrevervene sine (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem). Både nye og gamle styremedlemmer kan delta, og lære mer om hvilke oppgaver som ligger til de ulike vervene, og hvordan styret skal drifte klubben.

Er du instruktør som skal arrangere kurs i eget fylke? Husk at kurset ditt må ta utgangspunkt i læreplanen for styrevervskurs (PDF, 318KB).