En gjeng ungdommer ute i snøen.HInstruktørkurset er for 4H-ere som har lyst til å lære andre 4H-ere mer om friluftsliv eller styreverv. Målet for intruktørkurset er å gjøre deltakerne i stand til å holde selvstendige kurs i eget fylke. Deltagerne kan fordype seg i styreverv eller i friluftsliv, og lære å holde enten styrevervskurs eller friluftslivkurs. Etter endt opplæring, er deltageren ferdigutdannet instruktør i 4H Norge, og kan brukes på kurs i hele landet.

Instruktørkurset består av tre deler, og inkluderer sju moduler som tar for seg 17 ulike temaer (se tabell under). Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen. 

Hvem kan delta?
Du må være betalende 4H-medlem i alderen 16-26 år for å delta på kurset. Kursdeltakerne nomineres fra fylkene.  Hvert fylke kan nominere to deltakere til hver av fordypningene, det vil si fire kursdeltakere per fylke denne kursrunden. Ta kontakt med ditt eget fylke om du har lyst til å bli instruktør!


Datoer for kursdelene i 2019/2020:

  • Del I: 8.-10. november 2019, arrangeres av 4H Norge, Klækken hotell (Hønefoss)
  • Del II: Praksis, kurs i eget fylke
  • Del III: 13.-15. mars 2020, arrangeres av 4H Norge, Klækken hotell (Hønefoss)


Oppstart/avslutning: Begge kurshelgene går fra fredag til søndag. Fredag blir det oppmøte på Gardermoen kl. 09.45, med ankomst Klækken ca. kl. 11.15. Søndag blir det avreise fra Klækken hotell kl. 14.00, med ankomst Gardermoen ca. kl. 15.00 (første mulige flyavgang bør derfor ikke være før etter kl. 16.00).


Fraværsdokumentasjon: 4H Norge ordner med dokumentasjon for gyldig fravær i forbindelse med kurset. Dersom du har behov for dette, ta kontakt med kursansvarlig Monika Swigon på monika.swigon@4h.no.


Deltakeravgift: 3000 kr pr. deltaker, betales av fylkene. 4H Norge refunderer reiseutgiftene etter billigste reisemåte. Se retningslinjer i reiseregningsskjemaet for reiser til/fra kurset (DOCX, 347KB).


Frist for nominasjon fra fylket/påmelding i medlemsregisteret:

  • Del I: 1. oktober 2019
  • Del III: 15. februar 2020 (link til påmelding kommer)


De nominerte deltakerne må:

  • Ha deltatt på flere kurs i fylket (enten styrevervs- eller friluftskurs)
  • Grunnleggende kunnskap innenfor et styreverv eller friluftsliv
  • Trives med å lære bort til andre
  • Like å jobbe sammen med andre
  • Være motivert til å holde kurs i fylket
Kursets oppbygning:
KursdelModuler med temaer
Del I, høstModul 1:
- 4H som organisasjon
- Instruktørens ansvar og rolle
- Synliggjøring

Modul 2 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: kommunikasjon og formidling; styremedlem og leder; kasserer eller sekretær
2. Friluftsliv: turplanlegging; praktiske ferdigheter; friluftspedagogikk

Modul 3:
- Ansvar og beredskap
- Planlegging av eget kurs
 
Del II, praksisModul 4:
- Praksis i eget fylke
Del III, vårModul 5:
- Erfaringsutveksling
- Hvordan evaluere eget kurs
- Trygg og til stede

Modul 6 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: Synliggjøring og verving; lek som metode/pedagogikk; å lære ved å gjøre sammen
2. Friluftsliv: Pedagogikk i praksis; praktiske ferdigheter; aktivitetstips

Modul 7:
- Muligheter i 4H Norge
- Spørretime