En gjeng ungdommer ute i snøen.

Instruktørkurset er for 4H-ere som har lyst til å lære andre 4H-ere mer om friluftsliv eller styreverv. Målet for intruktørkurset er å gjøre deltakerne i stand til å holde selvstendige kurs i eget fylke. Deltagerne kan fordype seg i styreverv eller i friluftsliv, og lære å holde enten styrevervskurs eller friluftslivkurs. Etter endt opplæring, er deltageren ferdigutdannet instruktør i 4H Norge, og kan brukes på kurs i hele landet.

Instruktørkurset består av tre deler, og inkluderer sju moduler som tar for seg 17 ulike temaer (se tabell under). Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen. 

Hvem kan delta?
Du må være betalende 4H-medlem i alderen 16-26 år for å delta på kurset. Kursdeltakerne nomineres fra fylkene. Ta kontakt med ditt eget fylke om du har lyst til å bli instruktør!

OBS! Grunnet koronasituasjonen kan hvert fylke foreløpig nominere tre deltakere til sammen for denne kursrunden: to til styrevervsfordypningen og en til friluftsfordypningen. Fylkene vil bli informert dersom vi utvider dette utover høsten. 


Datoer for kursdelene i 2020/2021:

  • Del I: 6.-8. november 2020, arrangeres av 4H Norge, Østlandet (mer info kommer)
  • Del II: Praksis, kurs i eget fylke
  • Del III: 23.-25. april 2021, arrangeres av 4H Norge, Østlandet (mer info kommer)


Oppstart/avslutning: Begge kurshelgene går fra fredag formiddag til søndag etter lunsj. Mer detaljert tidspunkt for oppmøte og avreise kommer.


Fraværsdokumentasjon: 4H Norge ordner med dokumentasjon for gyldig fravær i forbindelse med kurset. Dersom du har behov for dette, ta kontakt med kursansvarlig Monika Swigon på monika.swigon@4h.no.


Deltakeravgift: 3000 kr pr. deltaker, betales av fylkene. 4H Norge refunderer reiseutgiftene etter billigste reisemåte. Se retningslinjer i reiseregningsskjemaet for reiser til/fra kurset (DOCX, 347KB).


Frist for nominasjon fra fylket/påmelding i medlemsregisteret:


De nominerte deltakerne må:

  • Ha deltatt på flere kurs i fylket (enten styrevervs- eller friluftskurs)
  • Grunnleggende kunnskap innenfor et styreverv eller friluftsliv
  • Trives med å lære bort til andre
  • Like å jobbe sammen med andre
  • Være motivert til å holde kurs i fylket
Kursets oppbygning:
KursdelModuler med temaer
Del I, høstModul 1:
- 4H som organisasjon
- Instruktørens ansvar og rolle
- Synliggjøring

Modul 2 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: kommunikasjon og formidling; styremedlem og leder; kasserer eller sekretær
2. Friluftsliv: turplanlegging; praktiske ferdigheter; friluftspedagogikk

Modul 3:
- Ansvar og beredskap
- Planlegging av eget kurs
 
Del II, praksisModul 4:
- Praksis i eget fylke
Del III, vårModul 5:
- Erfaringsutveksling
- Hvordan evaluere eget kurs
- Trygg og til stede

Modul 6 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: Synliggjøring og verving; lek som metode/pedagogikk; å lære ved å gjøre sammen
2. Friluftsliv: Pedagogikk i praksis; praktiske ferdigheter; aktivitetstips

Modul 7:
- Muligheter i 4H Norge
- Spørretime