Målgruppen for voksenlederkurset er voksenpersoner, som anses som ressurspersoner i fylkene; eks. klubbrådgivere, engasjerte foreldre og alumner.

På kurset får deltagerne kunnskap om grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp. De får også tips og og triks, som er relevante for leir og kurs. På voksenlederkurset er det også erfaringsutveksling. Målet er at deltagerne skal bli trygge på at de kan takle de utfordringene de kan møte på som voksenleder på 4H-arrangementer.

Voksenlederkurset arrangeres av Norske 4H-alumner.