En gjeng ungdommer ute i snøen.

Instruktørkurset er for deg som har lyst til å være instruktør på styrevervskurs eller friluftslivkurs. Når du er ferdig utdannet, kan du være instruktør i alle 4H-fylkene.

Instruktørkurset består av tre deler:
Del 1På del 1 lærer du hvordan du skal planlegge og gjennomføre et kurs, hva som er viktig når du skal lære bort noe til andre, og hvordan være en rollemodell. Del 1 gjennomføres på høsten. Du velger om du vil delta på:
1.    Instruktør i leder/nestleder eller styremedlem
2.    Instruktør i kasserer eller sekretær
3.    Instruktør i friluftsliv 
Del 2Del 2 av instruktørkurset er praksis ute i eget fylke. Du skal være instruktør på styrevervskurs eller storkurs. Del 2 gjennomføres på vinteren når ditt fylke har styrevervskurs og/eller storkurs. 
Del 3På del 3 er det erfaringsutveksling og evaluering. Du lærer også om synliggjøring, og mulighetene du har videre i 4H.

 Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen. 

Hvem kan delta?

  • Betalende 4H-medlemmer i alderen 16-26 år.
  • Ha deltatt på flere kurs i fylket (enten styrevervs- eller friluftskurs)
  • Grunnleggende kunnskap innenfor et styreverv eller friluftsliv
  • Trives med å lære bort til andre og er motivert til å holde kurs i fylket
  • Liker å jobbe sammen med andre

Har du lyst til å bli instruktør, må du ta kontakt med fylkesstyret/4H-kontoret i ditt fylke innen 1. oktober.

Påmelding og deltakeravgift
Når påmeldingen er åpnet vil du finne en link her. 
Kurset koster kr 3 000,- pr deltaker - dette betales av fylkene. 
Ved påmelding trykker du på "Betal med faktura", faktura sendes til ditt 4H-fylke.
4H Norge refunderer reiseutgiftene etter billigste reisemåte.