En gjeng ungdommer ute i snøen.

Instruktørkurset er for deg som har lyst til å være instruktør på styrevervskurs eller friluftslivkurs for andre 4H-ere. Når du er ferdig utdannet, kan du være instruktør innen styreverv eller friluftsliv i alle 4H-fylker.

Oppbygning

Instruktørkurset består av tre deler, og inkluderer sju moduler som tar for seg ulike temaer (se tabell under). Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen.

MERK! Du velger mellom enten styreverv eller friluftsliv. Alle som tar friluftsheltkurset, gjennomfører det samme kurset. Dersom du velger styreverv, må du i tillegg gjøre to andre valg: du må velge mellom bolkene leder eller styremedlem og kasserer eller sekretær. Vi ønsker en jevn fordeling i de ulike spesialiseringene fra de ulike fylkene.

 

Oppbygning
KursdelModuler med temaer
Del 1 (høst)Modul 1:
- 4H som organisasjon
- Instruktørens ansvar og rolle
- Synliggjøring
Modul 2 (fordypningsmodul, velg enten styreverv eller friluftsliv):
1. Styreverv: kommunikasjon og formidling
- Velg enten styremedlem eller leder
- Velg enten kasserer eller sekretær.

2. Friluftsliv:
- Grunnleggende friluftslivteori
- Praktiske ferdigheter
- Å planlegge og lede aktiviteter ute.

Modul 3: - Ansvar og beredskap - Planlegging av eget kurs
Del 2, praksis Modul 4:
- Praksis i eget fylke
Del 3, vår Modul 5:
- Erfaringsutveksling
- Hvordan evaluere eget kurs
- Trygg og til stede

Modul 6 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv:
- Synliggjøring og verving
- Lek som metode/pedagogikk
- Å lære ved å gjøre sammen.

2. Friluftsliv:
- Praktiske ferdigheter
- Førstehjelp i friluft, overlevelse og nødly
- Friluftspedagogikk og aktivitetstips.

Modul 7:
- Muligheter i 4H Norge
- Spørretime

 Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen. 

Hvem kan delta?

  • Betalende 4H-medlemmer i alderen 16-26 år.
  • Ha deltatt på flere kurs i fylket (enten styrevervs- eller friluftskurs)
  • Grunnleggende kunnskap innenfor et styreverv eller friluftsliv
  • Trives med å lære bort til andre og er motivert til å holde kurs i fylket
  • Liker å jobbe sammen med andre

Har du lyst til å bli instruktør, må du ta kontakt med fylkesstyret/4H-kontoret i ditt fylke innen 1. oktober.

Fraværsdokumentasjon

4H Norge kan ordne med dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen sendes ut etter gjennomført kurs. Ta kontakt med kursansvarlig Silje Synøve Høgelid.

Påmelding og deltakeravgift
Når påmeldingen er åpnet vil du finne en link her. 
Pris kr 3 500,- for del 1 og kr 3 500,- for del 3 - pr deltaker. Faktura sendes til ditt fylke. 


Ved påmelding trykker du på "Betal med faktura", faktura sendes til ditt 4H-fylke.
4H Norge refunderer reiseutgiftene etter billigste reisemåte. Vi oppfordrer til grønn reise.