Annethvert år sender 4H Norge en gruppe 4H-ere til USA på utveksling. Sommeren 2023 skal ca 20 ungdommer i alderen 15 - 18 år reise - og de trenger to reiseledere. Dette er en oppgave som passer for voksne, trygge og reiseerfarne alumner, klubbrådgivere og 4H-foreldre. Vil du gjøre en innsats for 4H samtidig som du får dekket reise og opphold, og en opplevelse for livet?

Ankomst USA: 23.juni
Hjemreise fra USA: 20.juli

En reiseleder MÅ:

 • være eldre enn 26 år (assisterende reiseleder kan være i alderen 20 - 25 år)
 • ha relevant reise- og ledererfaring  og være vandt til å ordne opp
 • være omsorgsfull og ansvarlig
 • kunne snakke bra engelsk
 • bo i tildelt vertsfamilie
 • ha bodd bodd i vertsfamilie eller har erfaring som vertsfamilie tidligere, eller har annen relevant internasjonal erfaring.

Oppgaver:

 • delta i forberedelsene til turen sammen med rådgiver i 4H Norge
 • være med på/gjennomføre utreisekurs for deltakerne vinteren 2023
 • vise interesse og holde kontakt med deltakerne i forkant og under oppholdet
 • reise sammen med deltakerne tur/retur USA
 • delta på ankomstorienteringa i Washington DC i to dager sammen med 4H i USA og grupper fra andre land
 • holde kontakten med alle deltakerne hver uke mens oppholdet varer og bistå dem hvis nødvendig
 • være kontaktperson for 4H i USA, pårørende i Norge og 4H Norge ved behov under oppholdet
 • hjelpe til med evaluering og eventuelt andre oppgaver etter hjemkomst
 • være kursholder på utreisekurset for neste kull som reiser i 2025
 • det er ønskelig at du er med på ankomsthelga for USA sommeren 2024

Hva får du?

 • gratis reise, sightseeing og orientering i Washington DC, opphold i vertsfamilie i USA. Du får også dekket deltakeravgiften
 • verdifull ledererfaring som du kan vise til i CV og en fin attest
 • opplevelser av amerikansk kultur og hverdagsliv som man ikke får som turist.

Må du dekke noe selv?

4H Norge dekker opphold og reise. Utover dette må du ha lommepenger og dekke ev vaksinasjoner og kostnader med visumsøknad.


QR-kode

Du vil få skriftlig tilbakemelding fra 4H Norge med bekreftelse på deltagelse. Påmelding er da bindende.