Hvor kan jeg dra?


Forutsatt at de enkelte landene tillater utveksling og innreise, kan du være IFYE-er i USA, Tyskland, Sveits, Østerrike, Estland, Nord Irland, Taiwan og Tasmania. Se hvert enkelt land for informasjon om innreisedato og lengde på oppholdet.


Skal jeg ha flere vertsfamilier?


Ja, som IFYE-er bor du i flere vertsfamilier og får på denne måten bedre kjennskap til både land og menneskene som bor der. Ofte bor du i familier på landsbygda, på en gård eller i en vanlig husholdning. Du får selvfølgelig din egen seng og mat.


Hva skal du gjøre?


I vertsfamilien skal du være en del av familien og delta i hverdag og fest sammen med dem. Dette er ikke en jobb-utveksling men i noen land og vertsfamilier må du hjelpe til på gården, i hagen eller med andre gjøremål familien har. Du får ikke lønn, men mange minner og opplevelser. Hva du gjør og hjelper til med, er forskjellig fra land til land og familie til familie. Dette gjelder både hvor mye du får være med på i f.eks gårdsarbeid og hvor mye vertsfamilien gjør på fritiden.


Hvilke krav må jeg tilfredsstille?


Du må være plakettalumn og mellom 18 og 26/30 år. Sjekk landsinformasjonen for å finne nedre og øvre aldersgrense før du søker. Du må være fleksibel, tilpasningsdyktig, ha et åpent sinn, være åpen for å lære og møte nye mennesker i en annerledes kultur. Det kreves ingen forkunnskaper eller opplæring innen landbruk, men du kan bli bedt om å bidra i familiene du bor hos. Det er en fordel å beherske engelsk godt, evt tysk.


Hva koster det?


Deltakeravgiften er NOK 8900.  Dette dekker bl.a. opphold, mat og reise etter billigste reisemåte tur/retur obligatoriske utreisekurs og hjemreisekurs.

Du står selv for vertsfamiliegaver, din reise t/r vertslandet, forsikringer, evt vaksinasjoner, visum og lommepenger. (I USA må du dekke reisa fra det obligatoriske ankomstkurset i Washington DC og til din vertsstat).

Du kan søke om tilskudd til utvekslinga hos dine lokale lag og organisasjoner. Dette (og mye annet) får du lære mer om på utreisekurset!


Søknadsfristen?


Søknadsfristen er 15. november.
Søknadsskjema IFYE.

QR-kode


Hva skjer etter at jeg har søkt?


I løpet av januar vil du motta mail med beskjed om du har kommet med på utvekslinga eller ei. Ved positivt svar, sender du tilbake en signert avtale og kan begynne å glede deg til utreisekurset!


Fadder?


I tillegg til kontakt med 4H Norge vil en person fra Norske IFYE alumner (NIFYEA) være din fadder i forkant av, under og etter utvekslinga.


Hva må jeg gjøre når jeg kommer hjem?


Du må lage en rapport om utvekslinga, og fortelle om alt det gøyale du har fått oppleve, til de som har støttet deg økonomisk. Du må være forberedt på at 4H i ditt fylke/nærmiljø kan komme til å kontakte deg for foredrag om utvekslinga og oppholdet ditt, samt be om hjelp til å finne vertsfamilier.

Etter hjemkomsten kan du også bli medlem i NIFYEA og delta på deres arrangement. Du får også anledning til å melde deg inn i den europeiske IFYE klubben. Hvert år arrangeres det IFYE-konferanse et sted i Europa, og hvert femte år er det verdens konferanse! Det er med andre ord mye å glede seg til: En gang IFYE-er – alltid IFYE-er!