I 4H er det mange muligheter for utvikling. Noe av det som står sterkest hos mange 4H-ere er det å tørre å ta ansvar. Mange bidrar med styreverv og instruktørroller, men som alumn har du også mulighet til å være voksenleder i ulike settinger!

Sammen med 4H Norge arrangerer N4HA voksenlederkurs. Her lærer du hvordan du er en god og trygg voksen for deltakere og medlemmer, og hvordan du håndterer ulike situasjoner som kan oppstå. Voksenlederkurset er et kurs for å kvalitetssikre at lederne våre i 4H vet hva rollen innebærer.

Etter en omfattende prosess i 2023 er kurset ferdig utviklet og klart til å atter en gang ta i mot engasjerte og flinke alumner og voksne som ønsker å gi de yngre generasjonene samme gleden av 4H som vi har.

Har du lyst til å bli med på en helg med andre fantastiske 4H-ere og videreutvikle verktøykassa di med uvurderlig kunnskap og erfaringsutveksling? Snakk med ditt fylke om å delta på Voksenlederkurset 2024.

Praktisk informasjon:
Voksenlederkurset er delt inn i to deler:

Voksenlederkurs del 1: (for deg som ikke har vært voksenleder tidligere). 
Her vil du lære om:

 • Rollemodeller, maktforhold og grensesetting
 • Psykososial førstehjelp
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Inkludering og tilrettelegging, praksis
 • Praktisk leirliv

Voksenlederkurs del 2:  (for deg som allerede har vært voksenleder på flere arrangement, men som ønsker å få mer ansvar eller videreutvikle deg).

For å ta del 2 må du ha gjennomført del 1. Tilsvarende kompetanse kan godkjennes som del 1, ta kontakt med Iris Frydenlund på tlf. 971 71 419.

Her vil du lære om:

 • Hvordan være en god teamleder
 • Psykososial førstehjelp
 • Uønsket og utfordrende atferd
 • Hvordan ta vare på deg selv som leder
 • Inkludering og tilrettelegging, teori
 • Operativ beredskap
 • Den gode samtalen

Hvert fylke har mulighet til å sende minst én deltaker til del 1, og én deltaker til del 2. De resterende plassene fordeles til de største fylkene som har behov for flere voksenledere på leir. Du må ta kontakt med fylket ditt før du melder deg på.

Ankomst kl. 18.00 fredag 26. april
Avreise kl. 14.00 søndag 28. april

Egenandelen er 3 500 kr. Deltakerne faktureres direkte av 4H Norge. Deltakerne avtaler selv med sitt fylke, hvordan utgiftene skal fordeles.

Deltakerne skal bo på trippelrom. Den enkelte deltaker har mulighet til å bestille enkeltrom om ønskelig, men må betale for dette selv. 

Det vil gjennomføres reiseutjevning. Arrangør vil hente inn opplysninger om hvor mye alle deltakerene har brukt på reise under voksenlederkurset. De som har betalt mer enn gjennomsnittet vil få tilbake i etterkant og de som har betalt mindre enn gjennomsnittet vil faktureres ekstra.

Har du behov for tilrettelegging? Ta kontakt med Iris Frydenlund på tlf. 971 71 419.

Hjertelig velkommen til voksenlederkurs!


Du kan lese mer om voksenlederkurset generelt her.