Velkommen til årsmøte 2024!

Møtet vil finne sted på Voss videregående skule den 7. juli, i forbindelse med Landsleir på Voss. Påmelding gjelder kun for delegater. 

Sakspapir og vedlegg publiseres her samt sendes ut på e-post til alumnklubbene innen fristen jf. vedtektene.

Dersom en alumnklubb ønsker å ta opp en sak til årsmøtet, må dette sendes inn til styret innen 7. mai. 

Vi gleder oss til å se dere, vel møtt!