Velkommen til årsmøte 2023!

Møtet vil finne sted i Utgard flerbrukshus på Lom den 9. juli, i forbindelse med Nordisk 4H-leir på Lom.

Detaljert informasjon om tidspunkt blir annonsert på et senere tidspunkt. Sakspapir og vedlegg publiseres her samt sendes ut på e-post til alumnklubbene innen fristen jf. vedtektene.

Dersom en alumnklubb ønsker å ta opp en sak til årsmøtet, må dette sendes inn til styret innen 9. mai. Ønsker en alumnklubb å fremme forslag til vedtektsendringer, må dette sendes styret innen 9. april, jf. vedtektene.

Vedtekter Norske 4H-alumner (PDF, 143KB).

Vi gleder oss til å se dere, vel møtt! ?