Organisasjonslivet er spennende og artig, men også krevende. Det er mange stemmer som vil bli hørt og det kan vanskelig å vite hvilken retning man skal gå.

Sommeren 2023 begynte 4H Norge et omfattende arbeid med å spisse vår identitet og bygge en plattform som skal gjøre det enklere for hele organisasjonen å gå i samme retning. 

I løpet av foredraget vil vi dele noen hemmelige verktøy og praktiske tips slik at din organisasjon kan få med seg hele gjengen internt og samtidig få flere medlemmer. Du skal bli inspirert!

Samtidig ligger det et dypt alvor bak målet om å få flere medlemmer. 4H og andre barne- og ungdsoganisasjoner er avgjørende for å skape gode oppvekstvilkår. 4H mener vi at vi gir barn og unge en møteplass, der de gjennom egne valg og utforskning, opplever mestring, får kunnskap og nye venner.

Det blir samtale, undring og latter mellom Martin Holmen og Tone Helene Angsund.

Medvirkende: 

  • Martin Holmen, styreleder, 4H Norge
  • Tone Helene Angsund., kundeansvarlig, Trigger