I 2022 arrangerer 4H Sogn og Fjordane leir for alle 4H-arar i heile landet. Temaet for leiren vert "Heilt lokalt", der vi vil setje hovudfokus på bygdelivet, og reisa den generelle bygda har hatt - frå jordbruk til kultur. Under landsleiren i  2022 ynskjer vi å feire dialektmangfaldet og bygdekulturen!

Leirområde: Norsk Fjordhestgard.

Påmeldinga opna 1. mars!
Meld deg på no - så sikrar du deg den mest fristande aktiviteten du ynskjer!


Påmeldingsfrist 15. mai NY FRIST: 1. juni!

Vi gler oss til å treffast i Breimsbygda!

Besøk landsleiren si eiga nettside - Klikk her!


NB! Leiar på leir melder seg på eit eige arrangement: Påmelding leiar på leir.