Instruktørkurset er for 4H-ere som har lyst til å lære andre 4H-ere mer om friluftsliv eller styreverv. Målet for instruktørkurset er å gjøre deltakerne i stand til å holde selvstendige kurs i eget fylke. Deltagerne kan fordype seg i styreverv eller i friluftsliv, og lære å holde enten styrevervskurs eller friluftslivkurs. Etter endt opplæring, er deltageren ferdig utdannet instruktør i 4H Norge, og kan brukes på kurs i hele landet.

Hvem kan delta?

  • Betalende 4H-medlemmer i alderen 16-26 år. 
  • Ha deltatt på flere kurs i fylket (enten styrevervs- eller friluftskurs)
  • Grunnleggende kunnskap innenfor et styreverv eller friluftsliv
  • Trives med å lære bort til andre og er motivert til å holde kurs i fylket
  • Liker å jobbe sammen med andre
  • Være motivert til å holde kurs i fylket

Har du lyst til å bli instruktør, må du ta kontakt med fylkesstyret/4H-kontoret i ditt fylke innen 1. oktober.

Datoer for kursdelene i 2022/2023:


Del 1: 

Dato: 11.-13. november 2022. 
Sted: Quality Airport hotell Gardermoen

Her lærer du hvordan du skal planlegge og gjennomføre et kurs, hva som er viktig når du skal lære bort noe til andre, og hvordan være en rollemodell. Del 1 gjennomføres på høsten. Du velger om du vil delta på
1.    Instruktør i leder/nestleder eller styremedlem
2.    Instruktør i kasserer eller sekretær
3.    Instruktør i friluftsliv


Del 2:

Dato: Når ditt fylke har styrevervskurs, mellom del 1 og del 3
Sted: I ditt eget eller andres fylke

Del 2 av instruktørkurset er praksisen du har ute i eget fylke. Her skal du bruke det du har lært på del 1. Du skal være instruktør på styrevervskurs, storkurs eller lignende.


Del 3:

Dato: 10.-12. mars 2023.
Sted: Quality Airport hotell Gardermoen.

På del 3 av instruktørkurset har vi erfaringsutveksling og evaluering. Du lærer også om synliggjøring, og mulighetene du har videre i 4H. 

Oppstart/avslutning: Begge kurshelgene går fra fredag formiddag til søndag etter lunsj. Mer detaljert tidspunkt for oppmøte og avreise sendes ut til påmeldte deltakere før hver kursdel.


Fraværsdokumentasjon: 4H Norge kan ordne med dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen sendes ut etter gjennomført kurs. Ta kontakt med kursansvarlig Sigrun Tovsrud på sigrun.tovsrud@4h.no.

Deltakeravgift: Kr 3000/deltaker - betales av fylkene. Ved påmelding trykker du på "Betal med faktura", så sender vi regningen til 4H-fylket du representerer. 4H Norge refunderer reiseutgiftene etter billigste reisemåte.

 

Kursets oppbygning

Instruktørkurset består av tre deler, og inkluderer sju moduler som tar for seg ulike temaer (se tabell under). Alle moduler og undertemaer må være gjennomført for å fullføre opplæringen.
 

Oppbygning
KursdelModuler med temaer
Del 1 (høst)
Modul 1:
- 4H som organisasjon
- Instruktørens ansvar og rolle
- Synliggjøring
Modul 2 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: kommunikasjon og formidling; styremedlem og leder; kasserer eller sekretær.
2. Friluftsliv: grunnleggende friluftslivteori; praktiske ferdigheter; å planlegge og lede aktiviteter ute. 
Modul 3: - Ansvar og beredskap - Planlegging av eget kurs
Del 2, praksis Modul 4:
- Praksis i eget fylke
Del 3, vår  Modul 5:
- Erfaringsutveksling
- Hvordan evaluere eget kurs
- Trygg og til stede

Modul 6 (fordypningsmodul, velg én):
1. Styreverv: Synliggjøring og verving; lek som metode/pedagogikk; å lære ved å gjøre sammen.
2. Friluftsliv: praktiske ferdigheter; førstehjelp i friluft, overlevelse og nødly; friluftspedagogikk og aktivitetstips.

Modul 7:
- Muligheter i 4H Norge
- Spørretime