Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor.

Dette er en fin anledning for klubbene til å synliggjøre lokal 4H-aktivitet, og nå ut til enda flere i  sitt lokalområde.

For å få mange besøkende til deres arrangement, er det lurt å legge inn arrangementet i arrangementskalenderen.

Les mer på: friluftslivetsuke.no.

Uka sparkes i gang med at hele Norge inviteres til å sove ute under #nattinaturen lørdag 3. september.

Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak.

Friluftslivets uke har blitt arrangert siden 1993, og finner alltid sted fra første helg i september – hvert år. I 2021 ble det registrert over 1400 arrangementer i aktivitetskalenderen for uken.