Velkommen til ansattsamling! Her blir det god mulighet for oss alle til å bli bedre kjent, dele erfaringer og utvikle felles ideer om hvordan vi kan jobbe sammen for å virkeliggjøre det 4H handler om: å bidra til barn og unge med et klart hode, varmt, hjerte, flinke hender og god helse.

Hva skjer?

Denne gangen samles vi i de nye 4H-lokalene i Frivillighetens Hus, midt i Oslo sentrum. Huset ligger rett ved Akerselva, og i løpet av samlingen vil vi bli kjent både med lokalene og det unike miljøet rundt elva. Dere kommer til å veksle på å lytte, lære, prate, ta pauser sammen, løse ting i grupper, gå på walk and talks og bare slappe av, sammen og for dere selv.

Vi ønsker at dette skal oppleves som et nyttig og lærerikt pusterom i en travel hverdag, der vi bygger kultur gjennom å være sammen, lære sammen og gjøre ting sammen. Kulturen vår bygger på de fire H’ene, og de kommer til å være en grønn tråd gjennom samlingen.

Programmet vårt ser slik ut: 

Tirsdag 17. september

14.00 Lunsj
15.00 4H – hva så?
17.30 Til hotellet - egentid
18.30 Middag og mingling på hotellet

Onsdag 18. september

09.00 Kick off! 
09.45 Pause
10.00 Parallellseminarer med påmelding:

  • Nyansatt i 4H. 
  • Økonomi i 4H. 
  • Markedsføring og kommunikasjon i 4H. 

12.00 Lunsj
13.00 Deling fra parallellseminarene
13.45 Pause
14.00 På lag med de frivillige: Hvordan gi tilbakemeldinger som motiverer?
16.00 Ferdig med faglig innhold for dagen

17.00 Middag
18.00 Egentid – alene eller sammen med noen andre
19.30 Mingling på Vulkan for dem som vil – oppmøte i hotellobbyen.

Torsdag 19. september

09.00 God morgen! 
09.05 Frivillighetens år
12.00 Lunsj
13.00 Evaluering
13.30 Oppsummering og veien videre

14.00 Avreise


Praktiske opplysninger

Tirsdag 17. september kl 14.00 til torsdag 19. september kl 14.00.

Frivillighetens Hus, Christian Kroghsgate 10.

Vi bor på Scandic Vulkan, ca.15 minutters spasertur langs Akerselva fra Frivillighetens Hus. Alternativt går det buss mellom Vulkan og Storgata (buss 54 og 34) – med en kort spasertur fra Storgata til Frivillighetens hus.

På Scandic Vulkan er frokost inkludert, i tillegg spiser vi middag der både 17. og 18. september Lunsj spiser vi på Frivillighetens hus alle tre dagene.

Del gjerne rom, og skriv hvem du ønsker å dele med i fritekst i påmeldingen. Avklar det med leder dersom du ønsker enkeltrom.