I forbindelse med lanseringen av disse videoene, gjennomfører 4H Norge en betalt kampanje på sosiale medier (Facebook og Instagram) denne uka. Kampanjen målretter seg mot ungdommer med interesser for natur, friluftsliv, telt, fiske og lignende – men også mot foreldre med barn i tidlig skolealder. Det betyr at det kun er personer som faller innenfor disse målgruppene som får opp kampanjen i sine sosiale medier. Målet med dette er å samle inn data for å kunne spisse våre kampanjer på sosiale medier i fremtiden. Kampanjen avsluttes på søndag og alle innlegg som postes i kampanjen merkes med ordet «Sponset».

Siden kampanjen er målgrupperettet, er det ikke mulig å se disse postene på veggen til 4H. Det er derfor litt vanskelig å dele kampanjen i sine egne kanaler. Derfor kommer vi også til å dele et par «vanlige» innlegg om videoserien, som kommer i tillegg til den betalte kampanjen. Disse innleggene er det fint om fylkene deler i sine egne kanaler. Dere kjenner dem igjen ved at de ikke står markert som «Sponset», samt at det er mulig å finne dem igjen på veggen til 4H Norge både på Facebook og Instagram.