For hvert solgte lodd i 4H Norges landslotteri går kr 1,20 til solidaritetsfondet, og på denne måten over føres hvert år ca kr 150.000 til solidaritetsaktiviteter i 4H sin regi.

Ifølge vedtatte retningslinjer for Solidaritetsfondet (PDF, 90KB) (Retningslinjer Solidaritetsfondet.pdf (4h.no) skal midlene gå til:

  • Til egenandel/kostnader for 4H Norge sitt sentrale solidaritetsprosjekt i Gambia.
  • Til samarbeid med og støtte til solidaritetsaktiviteter i regi av 4H eller lignende organisasjoner i andre land.
  • Som delfinansiering til solidaritetsprosjekt i regi av 4H-klubber og fylker. Dette kan være prosjekter som skaper samhørighet og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av aktiviteter som skaper internasjonalt engasjement og inkluderende aktiviteter for barn og unge som er nyankommet Norge.

4H Norge har en samarbeidsavtale med Gambia 4H som innebærer en fast overføring på ca. 170 000,- per år. Les om Gambia 4H sitt arbeid i denne nettsaken fra studieturen 2022-23:

Klubber og fylker kan altså søke om midler til solidaritetsprosjekt.

Søknadsfrist: 15.september. Midlene må benyttes i inneværende år.

Målgruppe: 4H-klubber og 4H i fylkene

Søknaden må inneholde:

  • budsjett

  • samarbeid med andre organisasjoner eller mottakere av midlene

  • ha en plan for hvordan det skal spres informasjon om arbeidet og det konkrete prosjektet i Norge og i 4H.

Søknaden sendes til: 4hnorge@4h.no og merkes «Søknad Solidaritetsfondet»