Program


Fredag 4.februar

12.00: Styremøte for 4H-gård Norge

17.30: Oppmøte på Holt Økopark. Registrering og småmat/kaffe

18.00: Velkommen til seminar v/styreleder Jessica Kennedy

Velkommen til Tromsø v/

Presentasjon og informasjon om Troms 4H.

Informasjon om helgens program

Ca. 19.30: Mat

Informasjon om Holt Økopark - godkjent 4H-gård v/ Ute Vogel

Presentasjon av 4H-gård Nord ved prosjektleder Ingeborg Tangeraas

21.00: Felles avreise til hotellet

 

Lørdag 5. februar

09.00 - 9.30: Ersvika samiske siida v/Maria Hauge

09.30 -10.15: Næringsutvikling på besøksgård v/ statsforvalteren

10.15 - 10.30: Kaffe, te og rundstykker

10.30 - 12.30: Årsmøte

13.00 -17.00: Besøke Tromsø artctic reindeer samisk siida med reinkjøring og samisk mat og kultur

17.30 - 19.00: Årsmøtediskusjoner med småmat, uttalelser mm

20.00: Middag med utmerkelser og overraskelser

 

Søndag 6.februar

09.00-10.00: Fellesskap gjennom mangfold, nettverk, rekruttering og inkludering v/UIT

10.00-10.30: Diskusjon og gruppearbeid

10.30-10.45: Kaffe, te og småmat

10.45-11.45: Praktiske eksempler fra 4H-gårder

Den naturlige skolesekken, Hauger gård v/Astrid Lindstad

Medtigarden v/Eirin Bjune

Sneskavla 4H-gård v/Helene Jakobsen

11.45 - 12.00: Oppsummering og avslutning

12.00: Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer.


Praktisk informasjon


Deltakeravgift:

kr. 3100,- for deltakere i dobbeltrom

kr. 3500,- for deltakere i enkeltrom

kr. 2000,- for dag pakke