Lærerike gardsopplevingar


4H-gardane inviterer deg til lærerike gardsopplevingar der du blir kjent med dyr og natur, og lærer om landbruk og matproduksjon.

Det finst 50 4H-gardar eller 4H-setrar landet rundt. Alle gardane er med i 4H-gard Norge og får tilbod om nettverk, kurs, kompetanseheving og hjelp i utviklinga av tilbodet på garden eller setra. 4H-gard Norge er også del av det europeiske nettverket av besøksgardar, EFCF. Les meir på www.cityfarms.org.

4H-gardane er del av 4H Norge, ein landsomfattande, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Formålet til 4H er å utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske. Mottoet til 4H er «å lære ved å gjere». Kjerneverdiane til 4H er klårt hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helse.

Meir om 4H og 4H-gardane på 4h.no og 4hgard.no